משמעות הצבעים בדגל מקסיקו
האדום מסמל את הדם של לוחמח העצמאות שהכתים את האדמה,הלבן מסמל את הכנסייה שתמכה במלחמת העצמאות,והירוק מסמל את התקווה לשגשוג לעצמאות ולעתיד טוב יותר

מאת:
ניסים חיימובדגל מקסיקו-התייחסות לצבעים..בעבר ובהווה.

אדום לבן ירוק.

המשמעות הפרה קולומביאנית:ירוק סימל צימחיה.,הטבע והתחיה

הלבן סימל את הקצאלקואטל,את הרוחניות  ואת כפילות ההוויה .

האדום סימל את האדמה.

ואילו המשמעות בהתיחס למקסיקו המודרנית:

האדום מסמל את הדם של לוחמח העצמאות שהכתים את האדמה,הלבן מסמל את הכנסייה שתמכה במלחמת העצמאות,והירוק מסמל את התקווה לשגשוג לעצמאות ולעתיד טוב יותר..